Обслуговування проекту WH Online програми WH Okna (дилерський модуль)

Обслуговування проекту WH Online програми WH Okna (дилерський модуль)

Додано 08/04/2009 - 17:16, admin

Активування WH Online.

1. Запустити RegHttp.bat в папці C:\WHOkna

2. Натиснути  будь-яку клавішу.

3. Відкрити Bazy

4. Закрити внутрішнє вікно.

5. Натиснути Опции -> Каталоги.

6. Зайти на закладку О фирме. В комірку ИНН фирмы внести отриманий від виробника акаунт.

7. Натиснути ОК.

Отримання і встановлення оновлення баз даних дилера.

1. Відкрити Bazy

2. Закрити внутрішнє вікно.

3. Натиснути Дилерские -> Трансмиссия данных производитель-дилер.

4. Натиснути кнопку Соединить.

5. Натиснути кнопку Выбери базы.

6. У випадку успішного оновлення натиснути ОК.

7. Натиснути Закрой.

8. Створити резервну копію баз даних. Натиснути Да.

9. Натиснути Да.

10. Встановити оновлення баз даних дилера. Натиснути ОК.

 

Передача даних до Виробника.

1. Відкрити Okna.

2. Підготовані до передачі документи повинні мати статус Поручение.

3. Натиснути Вышли получи задание.

4. Натиснути Соединить.

5. Натиснути Отправить/получить.

6. Вибрати готові до передачі Поручення, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl.

7. Перемістити вибрані для передачі Поручення в ліву частину таблиці, натиснувши клавішу .

8. Натиснути клавішу Вышли.

9. У випадку успішної передачі натиснути ОК.

10. WH Online присвоїть цим документам номер передачі ZOD (поле Замена на) і статус Высланы (поле Наличие).

Отримання даних від Виробника.

1. Відкрити Okna.

2. Натиснути Вышли получи задание.

3. Натиснути Соединить.

4. Натиснути Получить.

 

5. У випадку успішного прийняття натиснути ОК.

 

6. Натиснути Открой существующий документ.

7. Зайти на закладку Поручения.

  • ОК – Документ прийнятий у виробництво, плановий термін реалізації  вказаний в полі Срок реализации.
  • Получен – документ отриманий Виробником, але з невідомих причин не опрацьований.
  • Пропущен – документ відхилений Виробником, причина вказана в полі Заметка для данного документа.
  • Высланы – документ надісланий (знаходиться на поштовому сервері), але не прийнятий Виробником.
  • Якщо в полі Замена на не вказаний статус обміну, це означає, що документ не передавався.

8. Відкрити документ, який має статус Пропущен.

9. Виправити помилки.

10. Натиснути Файл -> Сохранить как

11. Зберегти Поручення під новим номером. Натиснути ОК.

12. Виправлені документи з новим номером передати Виробнику.