Що таке ПВХ?

Що таке ПВХ?

Додано 07/03/2009 - 15:05, admin

ПВХ

Полівінілхлорид (ПВХ) - це матеріал, що входить до групи термопластів (Термопласти - це пластмаси, які після формування виробу зберігають здатність до повторної переробки). Чистий ПВХ на 43% складається з етилену (продукту нафтохімії) і на 57% зі зв'язаного хлору, одержуваного з повареної солі. ПВХ виділяється у вигляді порошку. Для виробництва віконних профілів, у порошкоподібний ПВХ додають стабілізатори, модифікатори, пігменти й допоміжні добавки. Ці компоненти впливають на такі властивості віконних профілів, як світлостійкість, стійкість проти атмосферних впливів, колірний відтінок, якість поверхні, зварюваність і т.д.

В якості стабілізаторів головним чином використовується свинець, що перебуває у ПВХ у зв'язаному, тобто біологічно пасивному стані. Останнім часом ряд фірм стали застосовувати ще більш нешкідливу сполуку кальцію й цинку.

Для підвищення ударної в'язкості (ударна в'язкість - це здатність матеріалу поглинати механічну енергію в процесі деформації й руйнування під дією ударного навантаження) у полімерні матеріали, що йдуть на виготовлення системних профілів, додають модифікатори, які підвищують міцність віконних деталей при їхній обробці. Тому іноді ПВХ, що використовується для виготовлення віконних профілів, називають модифікованим.

Також необхідно відзначити, що вміст вінілхлоридних мономерів в 1 кг профілю не перевищує 1 мг і їх виділення при будь-якій обробці профілів не відбувається.

ПВХ є важко займистим матеріалом. Він стійкий до впливу лугів, кислот, вапна, а також до атмосферних впливів.

Виходячи із усього вище викладеного, ми бачимо, що матеріал, використовуваний для виготовлення пластикових вікон, є нешкідливим для людини. Це підтверджується й гігієнічними сертифікатами.

Пластикові вікна можна застосовувати у виробничих, суспільних і житлових будинках, ніяких гігієнічних обмежень по їх застосуванню немає. Інша справа, що вікна з будь-якого матеріалу, у тому числі й із ПВХ повинні задовольняти цілому переліку технічних вимог, таких як: теплопровідність, забезпечення нормованого повітрообміну, звукоізоляція й ін. Цим і визначається галузь їхнього застосування.

Наш огляд про ПВХ був би не повним, якби ми не зупинилися ще на одному важливому питанні. Це утилізація. Цій проблемі в нашій країні ще не приділяється належна увага, але у світі вона стоїть дуже гостро. Треба віддати належне розроблювачам систем пластикових вікон, які створили концепцію багаторазового використання. Відходи від виробництва і профілі від демонтованих вікон можуть піддаватися утилізації до 5 разів без будь якої втрати якісних характеристик вихідної сировини. При утилізації незначно змінюється лише відтінок пластику.